image
T2X

Un SUV sportiv
flexibilitatea ?i spa?iul caracteristic unui SUV
indicatoare ca la motociclete

Citeste mai mult
image
ORLANDO

Maximizarea spa?iului
un MPV în 5 u?i, cu 7 locuri
ofera economie de combusitibil

Citeste mai mult
În 1900 un tân?r inginer european ?i-a croit drum c?tre America. Numele lui era Louis Chevrolet. Restul este istorie. Chevrolet, compania fondat? de el, a stabilit foarte rapid noi standarde privind încrederea, siguran?a ?i raportul calitate pre?. De atunci, ...Citeste mai mult

Bucure?ti. În cadrul unui eveniment organizat în SOS Satul Copiilor din Bucure?ti, Chevrolet România a s?rb?torit centenarul m?rcii donând înc? dou? ma?ini Organiza?iei SOS Satele Copiilor România. Modelele donate au fost Chevrolet Spark.

La începutul anului reprezentan?ii Chevrolet România au avut bucuria s? doneze un Chevrolet Cruze în Sibiu.

„A?a cum anun?am la începutul anului, Chevrolet a ales s?-?i s?rb?toreasc? centenarul d?ruind 100 de ma?ini organiza?iei SOS Satele Copiilor din Europa. Ast?zi oferim cu bucurie înc? dou? din cele patru ma?ini care vor fi donate în România.” a declarat C?t?lin Manta, Country Manager Chevrolet Romania.

Pre?edintele Organiza?iei SOS Satele Copiilor România, Dl. Mihai Negu? a ?inut s? sublinieze utilitatea celor dou? modele care vor fi folosite în programele organiza?iei. Legat de dona?ia Chevrolet, Dl. Negu? a ad?ugat:

„V? urez s? ave?i de o sut? de ori mai multe vânz?ri ?i v? transmit o sut? de mii de mul?umiri din partea SOS Satele Copiilor pentru ini?iativa Chevrolet.”

Copiii ?i reprezentan?ii organiza?iei SOS Satele Copiilor au fost bucuro?i s? primeasc? cele dou? Chevrolet Spark ?i s? ia parte la aniversarea celor 100 de ani de existen?? Chevrolet.

Pe lâng? cele dou? ma?ini donate de Chevrolet România, dealerul Chevrolet, Di-Bas a anun?at c? va oferi între?inere gratuit? pân? la 100.000 de km pentru cele dou? ma?ini.

"Ne bucur?m s? r?spundem celor 100.000 de mul?umiri ale D.lui Pre?edinte al Organiza?iei SOS Satele Copiilor cu 100.000 km de între?inere gratuit?. Suntem bucuro?i s? fim al?turi de tinerii ?i familiile sprijinite de aceast? organiza?ie." a declarat Dl. Tiberiu Bardan, Director General Di-Bas.

Prezent? la aniversarea centenarului Chevrolet, D.na Camelia ?ucu, Ambasador al Organiza?ei SOS Satele Copiilor a ?inut s? mul?umeasc? reprezentan?ei Chevrolet România ?i dealerului Chevrolet, Di-Bas:

„Ca Ambasador SOS Satele Copiilor Romania am pl?cerea s? v? mul?umesc în numele organiza?iei pentru cele dou? ma?ini donate dar ?i pentru acest certificat de gratuitate în ceea ce prive?te serviciile de între?inere pentru 100.000 de km. Apreciem inten?ia Chevrolet de a-?i aniversa cei 100 de ani prin donarea a 100 de ma?ini la nivel european ?i îi asigur?m c? ini?iativa lor a venit în sprijinul programelor pe care SOS Satele Copiilor le desf??oar? în Romania. Nu în ultimul rând, vrem sa mul?umim dealerului Di-Bas prin intermediul c?ruia cele dou? ma?ini sunt ast?zi aici.”

Cei prezen?i la aniversarea Chevrolet au fost pl?cut surprin?i de surpriza preg?tit? de tinerii din SOS Satul Copiilor Bucure?ti. Ace?tia au oferit dou? desene semnate de fiecare din ei, unul pentru Chevrolet România ?i unul pentru Di-Bas.

„Le mul?umim foarte mult tinerilor din organiza?ia SOS Satele Copiilor pentru surpriza deosebit de placut? ?i le dorim s? fie s?n?to?i ?i s? aib? un viitor frumos, plin de realiz?ri. Compania Chevrolet este foarte bucuroas? s? poat? dona aceste dou? ma?ini ?i s? contribuie astfel la sus?inerea programelor de ajutorare ale acestei organiza?ii.” a ad?ugat C?t?lin Manta, Country Manager Chevrolet Romania.

Programul de Parteneriat European

Pentru a-?i s?rb?tori centenarul, Chevrolet a decis s? ofere 100 de cadouri unei organiza?ii caritabile. 100 de autovehicule Chevrolet noi vor fi donate organiza?iei SOS Satele Copiilor în Europa, Uzbekistan, Africa de Sud, Lesotho ?i Israel.

Parteneriatul european dintre SOS Satele Copiilor ?i Chevrolet Europe a fost semnat ?i anun?at în ajunul Salonului Auto de la Paris din 2010, la data de 29 septembrie, de c?tre Wayne Brannon, Pre?edinte ?i Director Executiv Chevrolet Europe, ?i Richard Pichler, Secretar General al SOS Children's Villages International.

Ini?iativa va spori mobilitatea copiilor ?i mamelor lor SOS, precum ?i abilitatea asisten?ilor sociali care administreaz? Programele de Consolidare Familial? SOS de a vizita familiile dezavantajate din diverse comunit??i.

Chevrolet va oferi organiza?iei SOS Children's Villages 20 de autovehicule de ora? Spark, 20 de autovehicule Aveo  hatchback de mici dimensiuni, 20 de autovehicule compacte Cruze, 20 de autovehicule Orlando cu 7 locuri ?i 20 de SUV-uri Captiva cu 7 locuri.

Cele 100 de autovehicule Chevrolet vor fi predate între 22 februarie ?i 3 noiembrie 2011, ziua de na?tere efectiv? a companiei Chevrolet, care a fost înfiin?at? la data de 3 noiembrie 1911 de Louis Chevrolet ?i William Durant în Detroit.

Despre SOS Satele Copiilor România

SOS Satele Copiilor România ocrote?te ?i sprijin? ast?zi peste 1000 de copii în dificultate, care au pierdut sau risc? s? piard? îngrijirea familiei lor biologice. De 60 de ani în lume ?i de 20 de ani în România, intervenim oriunde exist? un copil ?i o nevoie, oferind sprijinul nostru. Organiza?ia SOS Satele Copiilor România este membr? a SOS Kinderdorf International, re?ea caritabil? prezent? în 132 de ??ri ale lumii.

Despre SOS Kinderdorf International

SOS Kinderdorf International, cu sediul în Austria, este una dintre cele mai mari organiza?ii umanitare caritabile din lume. A fost înfiin?at? în anul 1949 de c?tre medicul Hermann Gmeiner ?i, în prezent, are 132 de sedii în toat? lumea, oferind 1800 de programe ?i facilit??i unui num?r de peste 1 milion de beneficiari. În anul 1999 SOS Kinderdorf International a fost nominalizat? la Premiul Nobel pentru Pace, iar în 2000 a primit Premiul “Conrad Hilton” – cel mai important premiu umanitar acordat la nivel interna?ional.