image
T2X

Un SUV sportiv
flexibilitatea ?i spa?iul caracteristic unui SUV
indicatoare ca la motociclete

Citeste mai mult
image
ORLANDO

Maximizarea spa?iului
un MPV în 5 u?i, cu 7 locuri
ofera economie de combusitibil

Citeste mai mult
În 1900 un tân?r inginer european ?i-a croit drum c?tre America. Numele lui era Louis Chevrolet. Restul este istorie. Chevrolet, compania fondat? de el, a stabilit foarte rapid noi standarde privind încrederea, siguran?a ?i raportul calitate pre?. De atunci, ...Citeste mai mult

Chevrolet 3+: Vezi ce e diferit la ma?ina ta

Bucure?ti. Chevrolet lanseaz? în România un program complex dedicat clien?ilor s?i fideli, numit sugestiv Chevrolet 3+.

Astfel clien?ii care de?in modele Chevrolet cu o vechime mai mare de 3 ani pot beneficia în continuare de servicii atractive ?i la standardele produc?torului pentru între?inerea ma?inii. 

Chevrolet recomand? clien?ilor s?i alegerea pieselor originale Chevrolet ?i dup? perioada de garan?ie ?i între?inerea ma?inii în re?eaua sa autorizat?.

Serviciile oferite clientului prin re?eaua sa autorizat? sunt atractive: 

ˇ         Personal de service calificat 

ˇ         Piese de schimb originale Chevrolet

ˇ         Servicii conform standardelor produc?torului

ˇ         Garan?ia lucr?rii efectuate

ˇ         Revizia de la un pre? recomandat de la 250 Ron cu TVA ?i manoper? incluse

Chevrolet România colaboreaz? în sprezent cu un num?r de 37 de reparatori autoriza?i Chevrolet în principalele ora?e din România. Mai multe detalii despre re?eaua autorizat? Chevrolet ?i programul recomandat Chevrolet 3+ g?si?i pe: www.chevrolet.ro .

În acela?i timp, Chevrolet reaminte?te clien?ilor s?i cel pu?in 11 motive pentru care ace?tia sunt avantaja?i atunci când aleg service-urile autorizate Chevrolet pentru între?inerea/repararea ma?inilor:

1) Piesele de schimb Chevrolet originale beneficiaz? de 2 ani garan?ie. 

2) Tehnicienii reparatorilor autoriza?i Chevrolet sunt la curent cu ultimele nout??i, know-how ?i informa?ii.

3) Service-urile autorizate dispun de echipamente specializate de diagnostic pentru vehiculele Chevrolet, ceea ce permite ca timpul petrecut în service s? fie mai scurt, mai eficient ?i mai pu?in costisitor.   

4) To?i tehnicienii din service-urile autorizate Chevrolet particip? la cursuri tehnice organizate de Chevrolet. Acestea sunt cursuri organizate periodic cu scopul de a ?ine la curent tehnicienii din service cu ultimele tehnologii ?i inova?ii Chevrolet.

5) La revânzarea ma?inii, valoarea modelului Chevroletul va cre?te dac? în caietul de service exist? înregistrat? perioada complet? de garan?ie ?i mai ales între?inerea dup? perioada de garan?ie.

6) Service-urile autorizate pot oferi clien?ilor metode alternative de transport atunci când acest lucru este necesar.

7) Contravaloarea serviciilor oferite este agreat? în avans de fiecare dat?. Nu se efectueaz? nicio opera?ie f?r? permisiunea în avans a proprietarului ma?inii.

8) Service-ul autorizat ?ine eviden?a detaliat? ?i la zi a interven?iilor realizate ma?inii, din acest motiv, tehnicienii service-ului sunt cei mai în m?sur? s? dea sfaturi pentru interven?iile viitoare.

9) Piesele de schimb originale Chevrolet au o calitate ridicat? ?i sunt singurele produse create special ?i testate pentru ca modelele Chevrolet s? ofere maximul de performan?? ?i design.

10) Procedurile Chevrolet de eliminare a de?eurilor precum ulei de ma?in?, baterii ?i p?r?i metalice inutilizabile, sunt prietenoase cu mediul.

11) ?i nu ultimul rând, pre?urile din service-urile autorizate nu sunt mai mari: dimpotriv?, ele sunt competitive. De fiecare dat? clientul va primi ceea ce este mai bun în schimbul banilor s?i. Datorit? faptului c? se folosesc piese de schimb ?i accesorii originale, vizitele în service se vor reduce ca num?r.

Pentru a se convinge de beneficiile programului Chevrolet 3+,  clien?ii Chevrolet sunt invita?i în service-urile autorizate. Lista complet? a acestora este disponibil? pe site-ul:  www.chevrolet.ro .