image
T2X

Un SUV sportiv
flexibilitatea ?i spa?iul caracteristic unui SUV
indicatoare ca la motociclete

Citeste mai mult
image
ORLANDO

Maximizarea spa?iului
un MPV în 5 u?i, cu 7 locuri
ofera economie de combusitibil

Citeste mai mult
În 1900 un tân?r inginer european ?i-a croit drum c?tre America. Numele lui era Louis Chevrolet. Restul este istorie. Chevrolet, compania fondat? de el, a stabilit foarte rapid noi standarde privind încrederea, siguran?a ?i raportul calitate pre?. De atunci, ...Citeste mai mult

Zurich. Începând din ianuarie ?i pân? în iunie 2011, Chevrolet Europe a vândut 251.820* de autovehicule, ceea ce a reprezentat o cre?tere a vânz?rilor cu 18.615 de unit??i (8%) în compara?ie cu aceea?i perioad? a anului trecut (primul semestru din 2010: 233.205 de autovehicule), aflându-se în fruntea industriei auto, care a înregistrat o cre?tere de doar 6%. Cota de pia?? a Chevrolet în Europa a atins cifra de 2,4%, calculat? în func?ie de vânz?rile ?i cre?terile din cadrul a 15 ??ri europene. 

"Cu modele precum noul Orlando, Captiva, Aveo hatchback ?i Aveo sedan care pot fi g?site deja în reprezentan?e ?i alte patru autovehicule, inclusiv autovehiculul electric cu autonomie extins? Volt, care vor fi lansate în curând, suntem încrez?tori c? din ce în ce mai mul?i clien?i europeni vor sesiza oportunitatea ?i valoarea în ceea ce Chevrolet are de oferit”, a declarat Wayne Brannon, directorul opera?iunilor europene ale Chevrolet. „Nimic nu poate fi mai potrivit decât lansarea a ?apte noi modele de autovehicule în plin an centenar pentru a porni în for?? în cursa urm?torului secol Chevrolet. De la Spark la Corvette ?i de la Volt la Camaro, p?trundem pe segmente noi, devenind din ce în ce mai relevan?i în întreaga pia?? auto”, a ad?ugat Brannon.

În primul semestru al anului 2011, Chevrolet a înregistrat o cre?tere substan?ial? a vânz?rilor în Rusia, Germania, Turcia, Fran?a, Danemarca, Austria ?i Croa?ia. În Rusia, Chevrolet a fost din nou marc? str?in? cu cele mai mari vânz?ri, cu o cot? de pia?? de 6,5%.

În primele ?ase luni ale lui 2011, cel mai bine vândut autovehicul Chevrolet a fost Spark, modelul mini, cu vânz?ri de 59.358 de unit??i. În Europa, pe acest segment Chevrolet ?i-a men?inut cota la 8% ?i s-a clasat pe pozi?ia a 4-a ca vânz?ri.

Înainte de a fi scos de pe pia??, modelul Aveo a avut vânz?ri de 44.114 de unit??i. Noul Aveo este disponibil acum în reprezentan?e, varianta cu motor turbo-diesel de 1,3 litri, cu emisii sub 100 g de CO2 pe km urmând s? fie lansat? în august.

Modelul Chevrolet Cruze sedan, desemnat autovehiculul anului AUTOBEST în 2010 ?i primind 5 stele la testele de siguran?? EuroNCAP, a înregistrat vânz?ri de 36.317 de unit??i ?i a r?mas lider de pia?? în mai multe ??ri. Acesta continu? s? fie cel mai vândut model Chevrolet la nivel global ?i se preconizeaz? c? vânz?rile vor cre?te vertiginos din momentul în care versiunea sport hatchback va fi prezent? în showroom-uri. În cel de-al doilea trimestru al lui 2011, Chevrolet a vândut 142.711 de autovehicule în Europa, reprezentând o cre?tere a vânz?rilor cu 14.906 de unit??i (11,6%) comparativ cu aceea?i perioad? a anului 2010 ?i atingând o cot? de pia?? de 2,7%. Chevrolet a avut cel mai bun trimestru al doilea în materie de vânz?ri în Austria, Bosnia, Croa?ia, Danemarca, Polonia, Slovenia ?i Turcia.

În iunie 2011, Chevrolet a vândut 49.622 de autovehicule în Europa, ceea ce înseamn? c?, în compara?ie cu luna iunie a anului 2010, vânz?rile au crescut cu 5.118 de unit??i sau 11,5%, atingând o cot? de pia?? de 2,7%.

 

Top 5 pie?e de cre?tere în primul semestru al anului 2011

Vânz?ri ianuarie-iunie

2011

Cre?teri în compara?ie cu perioada ianuarie-iunie

2010

Cre?teri procentuale în compara?ie cu perioada ianuarie-iunie

2010

Cota de pia??

Rusia

81.528

+28.518

+54%

6,5%

Germania

15.077

+4.100

+23%

0,9%

Fran?a

13.319

+2.633

+25%

0,9%

Turcia

10.321

+4.031

+64%

2,3%

Danemarca

5.705

+2.571

+82%

5,9%

 

Istoricul vânz?rilor Chevrolet 2004-2011

An

Unit??i

Cre?tere

Cota de pia??

2004

251.121

+55%

1,2%

2005

295.247

+18%

1,4%

2006

341.737

+16%

1,6%

2007

457.224

+34%

2,0%

2008

506.433

+11%

2,3%

2009

425.874

-15%

2,3%

2010

477.194

+12%

2,5%

Primul semestru  2011

251.820

+8%*

2,4%